منطقه پخش در یک نگاه

معرفی شرکت :

سال 1330 تأسیس به صورت کارگزاری

سال 1355 به عنوان شعبه از ناحیه کرمانشاه مستقل شد

سال 1370 به عنوان منطقه وبا 9 ناحیه شروع به فعالیت کرد

دارای 3 واحد تأسیسات انبار نفت باظرفیت ذخیره سازی96 میلیون لیتر

66باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی،51باب جایگاهCNG،

423باب فروشندگی تعدا خانوار نفت سفید سوز 61000

تعداد1300 مصرف کننده عمده و29000 مصرف کننده جزء

10واحد تأسیسات گاز مایع با مجموع 637 تن ظرفیت ذخیره سازی

226دستگاه نفتکش(132دستگاه تریلر، 51 دستگاه ده چرخ ، 43 دستگاه شش چرخ)

مبادی تأمین همدان، کرمانشاه، اراک، میاندوآب،تبریز و تهران وخط لوله کرمانشاه – سنندج

 معرفی منطقه پخش

معرفی منطقه پخش