احداث جایگاههای C.N.G

کلیه متقاضیان احداث جایگاه سی ان جی تک منظوره و دو منظوره لازم است قبل از هر اقدامی جهت احداث جایگاه به مناطق پخش فراورده های نفتی مراجعه و نسبت به شرایط احداث جایگاه و نیاز منطقه ای بر اساس سهمیه تخصیص داده شده اطلاع لازم کسب نمایند .

بدیهی است شرکت های پخش منطقه ای نیز برابر روش کار ابلاغ شده موظفند علاوه بر تکمیل فرم های مورد نظر ، اطلاعات لازم در خصوص شرایط احداث جایگاه سی ان جی را به متقاضی اعلام نمایند .

متقاضیان ضمن توجه به شرایط اولیه احداث جایگاه اختصاصی تک منظوره دقت نمایند پس از تکمیل فرم شماره یک ابلاغی به مناطق پخش و تایید زمین از سوی مناطق نسبت به تکمیل پرونده برابر شرح ذیل اقدام نمایند .

شرایط اولیه

1. متقاضی نسبت به معرفی زمین مناسب به تشخیص شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اقدام نماید .

2. زمین معرفی شده بر معبر اصلی باشد

3. امکان استفاده از خط لوله گاز 250 پوند با قابلیت برداشت حداقل1500 متر مکعب در ساعت

4. امکان اخذ انشعاب برق تا 400 کیلو وات

5. اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط جهت کاربری زمین به عنوان جایگاه سوختگیری گاز طبیعی

6. توانایی خرید انشعابات برق و گاز ، و انجام عملیات ساختمانی جایگاه .- تشکیل پرونده

· فرم تکمیل شده تقاضا نامه

· کپی سند رسمی مالکیت زمین ممهور به رونوشت برابر اصل از مراجع قانونی

· کروکی زمین معرفی شده

· تایید فرم بازدید از زمین متقاضی .

· پی گیری انجام استعلام های مورد نیاز منطقه

· اخذ جوابیه استعلام از شهرداری، شرکت گاز، اداره برق ، اداره راه و سایر مبادی ذیربط به تشخیص منطقه

· عقد توافقنامه احداث جایگاه CNG (در صورت مثبت بودن کلیه استعلام های مربوطه)

· اخذ انشعاب های گاز از شرکت گاز و برق از اداره برق

· عقد قرارداد با شرکت مشاوره معرفی شده توسط شرکت جهت تهیه نقشه های فاز یک و دو

· در صورت تطابق نقشه های فاز یک و دو با استانداردهای مرتبط بررسی و تایید از طرف شرکت ملی پخش

· ساخت جایگاه طبق نقشه های به تایید رسیده توسط شرکت

· نظارت بر روند ساخت جایگاه

· عقد قرارداد واگذاری تجهیزات توسط شرکت با متقاضی

· ارسال تجهیزات CNG ، نصب و راه اندازی جایگاه

· معرفی پرسنل جایگاه به شرکت ملی پخش جهت آموزش

· آموزش پرسنل معرفی شده و در صورت موفقیت در دوره صدور گواهینامه از طرف تامین کننده تجهیزات

· معرفی نفرات دارای گواهی نامه به شرکت ملی پخش

· راه اندازی جایگاه  

 

 

یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در شبکه حمل ونقل ایجاد تعادل منطقی در سبد سوخت مصرفی خودرو ها می باشد . در این راستا با توجه به مشکلات تحصیل زمین در کلان شهرها و نیاز بیشتر به سوخت CNG میتواند جایگاههای متوسط به عنوان مکمل جایگاههای CNG استفاده نمود .

جایگاههای متوسط بر اساس ظرفیت ، توانایی سوخترسانی به 40 الی 400 خودرو را در شبانه روز دارا می باشند .جایگاه سوخت سی ان جی متوسطجایگاههای CNG با تجهیزات متوسط جایگاههایی هستند که بواسطه اشغال فضای کمتر نسبت به جایگاههای معمول سی ان جی توانایی سوخترسانی به تعداد خودروی کمتری را دارند. این جایگاهها بر اساس ارزیابی صورت گرفته و در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای فنی ، اقتصادی موجود به دو تیپ عمده تقسیم می شوند.* تیپ 1 : جایگاههای سوختگیری با تجهیزات متوسط SLOW FILL

جایگاههای سوختگیری متوسط SLOW FILL به جایگاههای گفته می شود که دارای مشخصات ذیل باشند· فشار گاز ورودی به این جایگاه psig 25/0

· فشار کاری barg 200

· ظرفیت فشرده سازی گاز طبیعی به میزان حداکثر Nm/hr 40 و توانایی سوخت رسانی به حداکثر 50 الی 60 خودرو درشبانه روز* تیپ 2 : جایگاههای سوختگیری با تجهیزات متوسط FAST FILL

جایگاههای سوختگیری متوسط FAST FILL به جایگاههایی گفته می شود که دارای مشخصات ذیل باشند

· فشار گاز ورودی به این جایگاه psig 60

· فشار کاری barg 250

· ظرفیت فشرده سازی گاز طبیعی به میزان حداقل Nm/hr 40 الی Nm/hr 250 و توانایی سوخت رسانی به حداکثر 400 خودرو درشبانه روز

· دارا بودن مخزن ذخیره به منظور انجام سوخت گیری سریع و کاهش دفعات روشن و خاموش شدن کمپرسوراهداف استفاده از جایگاههای سوخت گاز طبیعی با تجهیزات متوسط:

کاهش استهلاک جایگاههای سوخت رسانی بزرگ و افزایش عمر مفید آنها
رسیدن به تعادل مناسب بین تعداد خودرو و جایگاه در مناطق مختلف کشور
کاهش صفوف سوخت رسانی در جایگاههای بزرگ CNG
کاهش آلودگی محیط زیست و استهلاک خودروها به واسطه کاهش تردد برای سوخت گیری
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی جهت تولید و عرضه جایگاههای سوخت گیری
افزایش سطح رفاه جامعه و همچنین افزایش ترجیح مردم برای استفاده از CNG به واسطه امکانات رفاهی مناسب ، همچنین در دسترس و ارزان بودن این سوخت
کاهش واردات سوخت های بنزین و نفت گاز و جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد فرصت مناسب برای دولت و بخش خصوصی جهت تامین زیر ساخت های تولید بنزین و نفت گاز در کشور
گسترش امکان استفاده از CNG در کشور به عنوان سوخت پاک
قابلیت نصب و راه اندازی سریع در واحد های دولتی ، اداری، بیمارستانها و ...

نکته :

* متقاضیان خرید جایگاه متوسط توجه داشته باشند که متناسب با تعداد خودرو ظرفیت این جایگاهها از سوختگیری 20 خودرو تا سوخت گیری 400 خودرو در شبانه روز متغیر می باشد و متناسب با تعدادخودرو قابل سوختگیری و ظرفیت تجهیزات انشعابات لازم محاسبه می گردد.

* تجهیزات مورد نظر باید در فضای باز (Out door)نصب گردد و نصب تجهیزات در فضای بسته و مسقف ممنوع است .

* مسئولیت سوخت گیری در این جایگاهها بر عهده متقاضی است و لازم است کلیه خودرو ها ی گاز سوز مورد استفاده دارای برچسب بازدید سالیانه باشند .

شرایط احداث جایگاه سی ان جی متوسطدر حال حاضر فروش ونصب تجهیزات سوخترسانی CNG جایگاههای متوسط فقط برای مجتمع‌های دولتی و عمومی با هزینه متقاضی در دستور کار قرار گرفته است و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از استانداردها و شرایط فروش و نصب تجهیزات مورد نظر با مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تماس حاصل نمایند.