عرضه نفت سفید با استفاده از کالابرگ

نام خدمت :عرضه نفت سفید با استفاده از کالابرگ


توضیح شرح خدمت: آندسته از خانوارهای شهری و روستایی که فاقد لوله کشی گاز طبیعی می باشند، می توانند با دریافت کالابرگ نفت سفید، اقدام به دریافت نفت سفید از فروشندگی های شهری و روستایی نمایند.


مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:

1- ثبت اطلاعات خانوار در سایت اداره آمار به آدرس www.refahi.ir

2- در صورتی که اطلاعات خانوار در سایت اداره آمار ثبت نشده باشد، سرپرست خانوار می بایست با در دست داشتن شناسنامه خود و افراد تحت تکفل به یکی از نواحی نه گانه منطقه کردستان مراجعه نماید.

3- استعلام از شرکت گاز مبنی بر گازکشی نشدن منزل مسکونی


مراحل انجام خدمت:
با مراجعه به آدرس زیر می توانید مراحل ثبت نام و دریافت کالابرگ را مشاهده فرمائید:http://tejaratasan.ir

مدت زمان لازم برای ارئه خدمت: حداکثر 2 ساعت


قوانین و مقررات مرتبط با خدمت:
بر اساس قوانین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کل کشور


سایر دستگاه های مرتبط با خدمت: اداره پست، سازمان تعاون روستایی، شرکت گاز


هزینه های لازم جهت ارائه خدمت:
رایگان


آدرس و تلفن محل ارائه خدمت: نواحی نه گانه پخش منطقه کردستان