ارسال فراورده به مصرف کنندگان عمده

نام خدمت:

ارسال فراورده به مصرف کنندگان عمده

 

توضیح شرح خدمت:

مصرف کنندگان عمده ای که فاقد نفتکش هستند جهت انتقال فراورده خریداری شده می بایست با یکی از شرکت های حمل و نقل موجود در منطقه عقد قرارداد نموده تا فراورده درخواستی توسط شرکت مذبور از مبادی تامین بارگیری شده و تحویل مصرف کننده گردد.

 

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:

عقد قرارداد با یکی از شرکت های حمل و نقل

مراحل انجام خدمت:

مراجعه به دفاتر شرکت های حمل و نقل و عقد قرارداد با یکی از آنها

مدت زمان لازم برای ارئه خدمت:

حداکثر یک روز کاری

 

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت:

بر اساس قوانین و مقررات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کل کشور

 

هزینه های لازم جهت ارائه خدمت:

رایگان

 

آدرس و تلفن محل ارائه خدمت:

سنندج بلوار پاسداران تاسیسات وعملیات انبار نفت سنندج واحد حما ونقل فرآورده های نفتی آقای معنوی